WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


 

Nr 21 z dnia 31.07.2018 r. pdf button

w sprawie: zasad i trybu odbywania szkolenia bibliotecznego przez studentów Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

Nr 20 z dnia 18.07.2018 r. pdf button

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej prac dyplomowych

 

Nr 19 z dnia 10.07.2018 r. pdf button

w sprawie: powołania komisji ds. Strategii Rozwoju Wydziału Zarządzania

 

Nr 18 z dnia 26.04.2018 r. pdf button

w sprawie: powołania Zespołu ds. aktualizacji Regulaminu Rady Wydziału Zarządzania

 

Nr 17 z dnia 22.02.2018 r. pdf button

w sprawie: badań społecznych prowadzonych w resorcie obrony narodowej oraz wykorzystania ich wyników

 

Nr 16 z dnia 12.02.2018 r. pdf button

w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania wniosku na kierunku „INFORMATYKA”

 

Nr 15 z dnia 07.02.2018 r. pdf button

w sprawie: organizacji i uruchomienia kursu specjalistycznego pt. "Protokół dyplomatyczny" w roku akademickim 2017/2018 w Wydziale Zarządzania

 

Nr 14 z dnia 19.01.2018 r. pdf button

w sprawie: powołania Zespołu ds. aktualizacji planów studiów na rok akademicki 2018/2019 w Wydziale Zarządzania

 

Nr 13 z dnia 16.01.2018 r. pdf button

w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania procedury w zakresie wyjazdów na konferencje pracowników Wydziału Zarządzania

 

Nr 12 z dnia 08.01.2018 r. pdf button

w sprawie: powołania komisji ds. przygotowania programu studiów podyplomowych "Zarządzanie finansami oświaty" oraz "Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego"

 

Nr 11 z dnia 21.12.2017 r. pdf button

w sprawie: przygotowania koncepcji grantów przez pracowników Wydziału Zarządzania

 

Nr 10 z dnia 21.12.2017 r. pdf button

w sprawie: uzupełnienia informacji i dokumentacji dotyczącej działalności naukowej i naukowo-dydaktycznej pracowników Wydziału Zarządzania

 

Nr 9 z dnia 21.12.2017 r. pdf button

w sprawie: uzupełnienia informacji i dokumentacji dotyczącej odbytych kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych pracowników Wydziału Zarządzania

 

Nr 8 z dnia 21.12.2017 r. pdf button

w sprawie: powołania zespołu ds. prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze zarządzania informacją, związanych z parametryzacją i akredytacją Wydziału Zarządzania

 

Nr 7 z dnia 11.12.2017 r. pdf button

w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania procedury w zakresie organizacji konferencji na Wydziale Zarządzania

 

Nr 6 z dnia 03.11.2017 r. pdf button

w sprawie: aktualizacji składu Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Zarządzania

 

Nr 5 z dnia 03.11.2017 r. pdf button

w sprawie: powołania spośród nauczycieli akademickich opiekunów poszczególnych roczników i kierunków studiów oraz określenie kompetencji w tym zakresie

 

Nr 4 z dnia 02.11.2017 r. pdf button

w sprawie: zaliczenia warunkowego semestru z deficytem punktów ECTS w roku akademickim 2017/2018

 

Nr 3 z dnia 31.10.2017 r. pdf button

w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej

 

Nr 2 z dnia 10.10.2017 r. pdf button

w sprawie: zasad realizacji konsultacji przedmiotowych oraz dyżurów organizacyjnych przez pracowników Wydziału Zarządzania w roku akademickim 2017/2018

 

Nr 1 z dnia 10.10.2017 r. pdf button

w sprawie: uzupełnienia składu komisji ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Wydziału Zarzadzania

 

 

Back to top