WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

 1. Zarządzenie 01/2016 z dnia 09 lutego 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA ZESPOŁU DO PRZYGOTOWANIA RAPORTU SAMOOCENY (KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE)

 2. Zarządzenie 02/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku
  Dotyczące: UZYSKANIA ABSOLUTORIUM PRZEZ STUDENTÓW CYWILNYCH KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ POWOŁANIA SKŁADU KOMISJI

 3. Zarządzenie 03/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku
  Dotyczące: UZUPEŁNIENIA SKŁADU KOMISJI STYPENDIALNEJ DS. PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAPOMÓG

 4. Zarządzenie 04/2016 z dnia 01 lutego 2016 roku
  Dotyczące: ZATWIERDZENIA WYKAZU PROMOTORÓW

 5. Zarządzenie 05/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ

 6. Zarządzenie 06/2016 z dnia 01 marca 2016 roku
  Dotyczące: ZATWIERDZENIA WYBORU PROMOTORÓW PRZEZ STUDENTÓW 2 ROKU 1 STOPNIA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 7. Zarządzenie 07/2016 z dnia 10 marca 2016 roku
  Dotyczące: ZATWIERDZENIA WYBORU PROMOTORÓW PRZEZ STUDENTÓW 1 ROKU 2 STOPNIA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 8. Zarządzenie 08/2016 z dnia 10 marca 2016 roku
  Dotyczące: ZATWIERDZENIA WYBORU PROMOTORÓW PRZEZ STUDENTÓW 3 ROKU 1 STOPNIA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

 9. Zarządzenie 09/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku
  Dotyczące: WPROWADZENIA UZUPEŁNIENIA DO „ZASAD REDAGOWANIA I OCENIANIA PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ TRYBU PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO”

 10. Zarządzenie 10/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku
  Dotyczące: ZATWIERDZENIA ZMIANY PROMOTORA

 11. Zarządzenie 11/2016 z dnia 11 czerwca 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA DS. PROGRAMU ERASMUS+

 12. Zarządzenie 12/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

 13. Zarządzenie 13/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KIEROWNIKA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I PODYPLOMOWYCH

 14. Zarządzenie 14/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI

 15. Zarządzenie 15/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. PRAKTYK STUDENCKICH

 16. Zarządzenie 16/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: ZASAD WYBORU PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 17. Zarządzenie 17/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: ZASAD WYBORU SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 18. Zarządzenie 18/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: PROWADZENIA TECZEK NAUCZYCIELI

 19. Zarządzenie 19/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNA KIERUNKU STUDIÓW INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

 20. Zarządzenie 20/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 21. Zarządzenie 21/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ

 22. Zarządzenie 22/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. DYPLOMOWANIA I ORGANIZACJI STUDIÓW

 23. Zarządzenie 23/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNÓW ROCZNIKÓW

 24. Zarządzenie 24/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA DS. INFORMATYCZNEGO WSPARCIA PROCESU KSZTAŁCENIA I E-LAERNINGU

 25. Zarządzenie 25/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: REALIZACJI ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

 26. Zarządzenie 26/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

 27. Zarządzenie 27/2016 z dnia 16 września 2016 roku
  Dotyczące: UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA DOKUMENTACJI SPRAW FINANSOWYCH

 28. Zarządzenie 28/2016 z dnia 01 października 2016 roku
  Dotyczące: WYTYCZNYCH DO DYPLOMOWANIA I KIEROWANIA PRACĄ DYPLOMOWĄ

 29. Zarządzenie 29/2016 z dnia 17 października 2016 roku
  Dotyczące: TRYBU ZALICZENIA RÓŻNIC PROGRAMOWYCH PRZEZ STUDENTÓW 1 ROKU STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 30. Zarządzenie 30/2016 z dnia 17 października 2016 roku
  Dotyczące: ZMIAN W PRZYDZIALE PROMOTORÓW

 31. Zarządzenie 31/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku
  Dotyczące: PRZEKAZANIA UPRAWNIEŃ W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAW-NYCH I ZAPOMÓG KOMISJI STYPENDIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 32. Zarządzenie 32/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku
  Dotyczące: PRZYDZIELENIA PRZEDMIOTÓW NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM ZA: KPT. DR. ZBIGNIEWA ZIELONKĘ, MJR. DR. JAROSŁAWA STELMACHA, DR ANETĘ KAZANECKĄ, KPT. MGR. TOMASZA LANDMANNA

 33. Zarządzenie 33/2016 z dnia 22 grudnia 2016 rok
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTW WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 34. Zarządzenie 34/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA ZESPOŁU DO OKRESOWEGO PRZEGLĄDU PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 35. Zarządzenie 35/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku
  Dotyczące: ZASAD SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH I ORGANIZACJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

 

 

Back to top